Cílem programu je žákům ujasnit pojmy, které souvisí s obranou státu, seznámit je s fungováním Armády České republiky, s její historií, nebo s tím, jak řešit krizové situace, a to nejen vojenského charakteru.

Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti děti získaly základní informace o armádě. Přítomní vojáci se s nimi podělili také o zkušenosti ze zahraničních misí.

Absolvovali také zdravotnickou přípravu, kde se učili poskytnout první pomoc. Zajímavá byla také přednáška na chemickém stanovišti. Tam se seznámili s různými druhy chemických látek a jejich účinky. Díky názorné ukázce zjistili, jak se musí vojáci chránit před chemickými vlivy a na konci měli možnost vyzkoušet si tyto praktiky na vlastní kůži. Oblékli se tedy do ochranného obleku nebo se učili, jak by správně měli odstranit chemikálii z rukou.

Na školním dvoře pak byli přítomni psovodi, kteří děti seznámili s pejsky vycvičenými na hledání výbušnin a drog. Kromě praktické ukázky, kdy pejsci hledali části zbraní schované v autě, nebo v zabalených kufrech, se školáci dozvěděli například, jak dlouho trvá výcvik hledacího psa a jak vůbec probíhá.

Přistavené k nahlédnutí byly také vojenské sanitní vozy.