Již čtvrtý měsíc jsou pacienti u lékařů a v nemocničních zařízeních ze zákona povinni platit takzvané regulační poplatky. Způsob jejich výběru, stejně jako účel na který budou vybrané finanční prostředky využity, však bylo ponecháno zcela na vůli jednotlivých zdravotnických zařízení.

Odlišně se tak rozhodly naložit s vyinkasovanými prostředky též jediné dvě nemocnice na Kutnohorsku, v Čáslavi a v Kutné Hoře.
Celková suma, kterou se zařízením podařilo za každý měsíc vybrat, je přitom s ohledem na podobnou velikost nemocnic takřka totožná. Přičemž, jak podle slov ředitele městské nemocnice v Čáslavi Martina Nováka, tak podle vyjádření soukromého provozovatele nemocnice v Kutné Hoře Jaroslava Řeháka se výsledná částka každý měsíc mění pouze v řádu přibližně dvou desítek tisíc korun.

Jak dodal ředitel kutnohorské nemocnice, je však celková suma rozpočtově zanedbatelnou položkou. „A co se jejich využití týče, neuvažovali jsme proto ani o tom, že bychom s touto sumou naložili nějak speciálně. Prostě se rozpustila v provozních nákladech nemocnice,“ uvedl Jaroslav Řehák.
Pacienti zdravotnického zařízení v Čáslavi si oproti tomu mohou být využitím jejich prostředků zce〜la jisti. „Peníze jsme použili na prémie lékařům a personálu,“ objasnil svou politiku nakládání s poplatky ředitel městské nemoc〜nice Martin Novák.