Charvát představil novou knihu nazvanou Staré pověsti české dnes. Popsal v ní nejstarší historii našeho národa optikou moderních vědeckých poznatků. V knize poodhalil historické pozadí vyprávění o nejstarších českých dějinách. Děje tuzemského dávnověku zasadil do širších souvislostí s využitím poznatků archeologie, religionistiky a dalších oborů. S využitím nejstaršího zdroje, tedy kronikáře Kosmy, pátrá po Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších legendárních postavách. Na čtenáře čeká řada nečekaných překvapení.

Archeolog a historik Petr Charvát se narodil 12. ledna 1949 v Praze. Odborně se zabývá archeologií a dějinami Orientu, a také staršími českými dějinami. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archeologie a klínopis. Poté působil v Archeologickém ústavu ČSAV a v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.

Z přednášky Radka Polácha o samurajských přilbách na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi..
V muzeu v Čáslavi mají unikátní samurajské zbroje. Budou pátrat po jejich původu

Studenti a studentky si oblíbili jeho přednášky na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem mnoha odborných publikací a článků, za něž získal řadu významných literárních ocenění. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí.

Oblíbený historik Petr Charvát přednášku neukončil odpověďmi, ale naopak otázkami: „Ke starým pověstem českým se můžeme stále vztahovat a hledat v nich odpověď na zásadní otázky. Kde jsme se tu vzali? Co jsme zač? Jak vypadáme z pohledu historie?“

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.