Nechyběly výstava požární techniky, kronik a starých letopisů, prohlídka základní a mateřské školy či kostela sv. Prokopa, slavnostní průvod obcí s doprovodem mažoretek, dechové hudby Křídlovanka, pietním zastavením na hřbitově či krátkou zastávkou u restaurované barokní sochy Panny Marie Immaculaty.

Odpolední dění na fotbalovém hřišti přineslo předání vyznamenání zasloužilým požárníkům, vystoupení místních dětí, ukázku taneční skupiny Vergillio z Kolína, seskok parašutistů a představení činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů.

Vše zakončila taneční zábava na letním parketu, kde se o muziku postarala skupina Echo 91.

„Vadou na kráse našeho sboru dobrovolných hasičů je, že dospělí nemají komu předávat zkušenosti, neboť mládežnický tým již několik let nefunguje,“ tehdy zdvihl varovně prst starosta obce Bohumil Kačerovský.