Pro převod tenkrát bylo sedmnáct přítomných zastupitelů a před samotným hlasováním neprošly hned další tři alternativní návrhy.