U příležitosti tohoto setkání byla oceněna práce lidí v oblasti školství, kultury a sportu. „Každá doba přináší významné osobnosti, pro niž se staly Žehušice osudem a které svůj život a svoji práci zasvětily Žehušicím,“ tehdy předeslala starostka Zuzana Havlíková Heřmánková.

Pamětní listy převzali Marie Pečenková, Soňa Dedíková, Růžena Málková, Alois Sojka, Ladislav Cibura, Miroslav Bednář v zastoupení a Miroslav Rajm.

Oslavy splnily svůj účel. Všichni návštěvníci, kteří mají nebo měli kořeny v Žehušicích, také zavzpomínali na své blízké a známé prostřednictvím starých fotografií a dobových materiálů, které byly vystaveny v knihovně, bývalé budově školy.