Vedení čáslavské radnice využije bývalou stanici hned několika způsoby. „Nastěhujeme tam středisko veřejně prospěšných pracovníků, které nyní sídlí pod hotelem Grand v buňkách v bývalém zařízení staveniště," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Zbývající prostory bývalé hasičské stanice budou po úpravách sloužit jako centrální archiv městského úřadu a vznikne zde také několik kanceláří odboru správy majetku. Než ale bývalá hasičská stanice začne znovu žít, byly třeba rozsáhlé opravy. Ty začaly už v létě. „Pokud půjde vše podle plánu, budou práce dokončeny do konce tohoto roku," podotkl starosta. Jediné, co se podle něj zatím opravovat nebude, je fasáda budovy. „Ta nebyla součástí investice. Uvidíme po novém roce podle finančních možností," dodal starosta Čáslavi.

Bývalá hasičská zbrojnice sloužila čáslavským hasičům již od sedmdesátých let minulého století. Prostory ale nebyly dostačující. Pro hasiče byly malé a navíc bylo jejich okolí značně frekventované. V dané lokalitě se kromě nevyhovujících prostor pohybovalo také velké množství chodců, včetně dětí z nedaleké základní školy. To působilo v minulosti hasičům při výjezdech nejednou problém. Letos na začátku března se ale sbor konečně dočkal, když mu byla slavnostně předána do užívání nová stanice ve Vrchovské ulici.