Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ale nyní rozhodla. Ve vyjádření stojí, že SŽDC prověřila možnost přechodu pro chodce v železniční stanici Kutná Hora. Na základě provedených zjištění bylo ale rozhodnuto, že přechod není z technických, provozních a bezpečnostních důvodů možné vybudovat.

S tímto stanoviskem není nikdo spokojený. „Jednou za měsíc budu v této věci SŽDC dotazovat. Mrzí mě, že tyto věci řešíme až v době, kdy se malínský nadjezd demoluje a dochází k výstavbě nového,“ uvedl poslanec Jan Klán. Místostarosta Kutné Hory Josef Viktora hledá také další možnosti, jak by se dalo legální přecházení z Malína do Kutné Hory realizovat. „Nevzdáváme to,“ uvedl Viktora.

Ani lidé nejsou s tímto stanoviskem spokojení. „Doufala jsem, že se přechod podaří zrealizovat. Lidem z Malína by to ušetřilo spoustu času,“ uvedla Martina Nováčková z Malína.

Policisté provádí v tomto místě namátkové a nepravidelné kontroly. Pokuty zatím uděleny nebyly. „Pokud policisté zjistili na místě protiprávní jednání, zatím jej řešili domluvou,“ uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková. Policisté ale nadále takto shovívaví nebudou, v blokovém řízení mohou uložit za tento přestupek pokutu do výše až tisíc korun.