„Most byl postaven před přibližně patnácti až dvaceti lety, dříve na jeho místě stával brod," řekl Martin Suchánek, vedoucí správy majetku na Městském úřadě v Kutné Hoře. Jak uvedl Ondřej Seifert z odboru památkové péče, než byl most vybudován, dostávali se příchozí ke mlýnu přes mostek u náhonu mlýna. Potíže způsoboval však přechod přes soukromé pozemky.

Vedení kutnohorské radnice nyní zvažuje, jak vyřešit otázku obnovení přístupové cesty ke mlýnu pro pěší turisty. „Vzniklá škoda je řádově statisícová. V případě mostu jsme nyní zadali vypracovat studii návrhů, jak tuto situaci řešit: zda most opravit, či zde zbudovat brod," sdělil minulý týden starosta Kutné Hory Ivo Šanc.

Podle slov Martina Suchánka se jako nejpravděpodobnější řešení jeví zbudování původního brodu s lávkou, umožňující přístup ke mlýnu. „Nedá se nyní odhadnout, kdy bude o mostu rozhodnuto. Vše závisí na zastupitelstvu a také rozpočtu města pro další roky," dodal vedoucí správy majetku.