Toho roku se velký počet dětí do školy v Košicích už nevešel a novostavba školy by znamenala obrovské náklady. Díky tomu podali občané v Onomyšli v prosinci žádost o zřízení vlastní školy.

Po dlouhém vyjednávání dostali povolení zřídit školu zimní. Ta byla prozatím zřízena v chalupě číslo popisné 30, ve které se začalo 18. listopadu roku 1912 vyučovat. Nejednalo se však o úplně ideální prostory. Proto bylo na schůzi občanů odhlasováno zakoupit na novou budovu školy pozemek od místního lékaře. Tento záměr však zhatila první světová válka. K řešení výuky v obci se místní vrátili až 9. července 1918, kdy svolali další schůzi. Tehdy se odhlasovalo zřízení samostatné jednotřídní obecné školy a o dva roky později vznikla i první místní školní rada.

V roce 1923 čekala na všechny v Onomyšli velmi špatná zpráva. Stavba budovy nové školy se neustále odkládala a dosavadní učebna v chalupě již byla zcela nevyhovující. Proto přikázala okresní školská rada, aby děti navštěvovaly opět košickou školu, dokud zde nebude vystavěna škola nová. Naštěstí tento stav netrval dlouho. O rok později se začalo stavět a za další rok byla škola hotová.

Výuka v nové škole začala 1. září 1925. Protože počet žáků rychle narůstal, bylo následující rok povoleno zřídit druhou třídu a škola vzkvétala. Prvním řídícím učitelem se stal František Hořenský. Marie Krupková zde vyučovala ruční práce, náboženství bylo přiděleno Františku Klusovi. Díky stále přibývajícím žákům musel být dokonce rozšířen učitelský sbor, když byla přijata Marie Škarková. Výuka postupovala a všichni byli spokojeni.

Zlatá éra však nemohla trvat věčně. Stejně jako v jiných malých školách, i v Onomyšli se postupně začal počet žáků rapidně snižovat. Ve školním roce 1951 už nastoupilo pouze 17 děti. Výuka byla stažena do jedné třídy. I tak prošla škola v příštích letech modernizací. V roce 1953 zde byl vystavěn vodovod, zaveden elektrický proud a zakoupen materiál na opravu plotu. Ani tyto změny bohužel osud místní školy nezměnily. Za posledními žáky školy v Onomyšli se dveře zavřely po školním roce 1962/1963. Tehdejší ředitel školy Josef Strnad odešel učit na školu do Suchdola a žáci od této chvíle museli dojíždět do školy v Uhlířských Janovicích. I budova bývalé školy ale nechátrá a našla i v dnešní době své uplatnění. V současné době se v ní nachází obecní úřad. Zbývající část obec odkoupila a do budoucna se plánuje její rekonstrukce.