„Jsou mezi námi starostové, inženýři, podnikatelé, ale i obyčejní lidé. Chceme se proti výstavbě vysokorychlostní tratě bránit a poukázat zejména na obrovský zásah do zdejší krajiny a života lidí, pro něž bude přínos vysokorychlostní trati nulový,“ předeslala veterinářka Martina Nováková z Košic, která vznik spolku iniciovala.

Kudy má vést severní varianta vysokorychlostní trati se můžete podívat ZDE.

Jí i dalším členům spolku vadí prakticky nulová informovanost ze strany Správy železnic, která má vysokorychlostní trať stavět. To ostatně potvrdila i Barbora Otčenášková, která spolek spoluzakládala a zároveň provozuje Dvůr Tuchotice. „Ty informace jsou velmi kusé, musíme si je dohledávat sami. Koupila jsem tady před lety usedlost, kterou jsem dlouhý čas rekonstruovala a dávala dohromady. Líbila se mi příroda, ve které se nachází a zároveň jsem chtěla vdechnout život něčemu, co má historii. Pokud nám ale za kopcem povede vysokorychlostní trať, ztrácí to absolutně smysl,“ popsala Otčenášková.

close Plánovaná vysokorychlostní trať (VRT) mezi Prahou a Brnem má vést také přes území Kutnohorska. info Zdroj: Správa železnic zoom_in Plánovaná vysokorychlostní trať (VRT) mezi Prahou a Brnem má vést také přes území Kutnohorska. Mezi „VRTáky“ je také starostka městyse Suchdol Jana Rychlíková. Také ona si stěžuje na špatnou komunikaci ze Správy železnic. „Nelíbí se nám to a nelíbí se nám způsob, jakým jsme o celé záležitosti naprosto neinformováni. Hovořím za celé zastupitelstvo Suchdola,“ zdůraznila starostka.

Jediné informace, které obdržela, jsou prý ze společného setkání několika starostů v Malešově z poloviny loňského roku. Osobně ji kvůli výstavbě vysokorychlostní trati v Suchdole nikdo nenavštívil.

Správa železnic přitom tvrdí, že se starosty komunikuje. „Se starosty jsme v kontaktu. Navštívili jsme nejen v tomto úseku všechny obce,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na opakovaný dotaz, zda zástupci Správy železnic navštívili přímo Suchdol, byla odpověď rovněž kladná a odkazovala se právě na loňské setkání v Malešově. „Ano, jednání se uskutečnilo v Malešově 12. června 2020. Byla tam paní starostka a pan místostarosta,“ sdělila Radka Pistoriusová ze Správy železnic.

Není to ale jediná věc, která suchdolské starostce, potažmo celému zastupitelstvu vadí. „Pokud by vysokorychlostní trať měla vést v podobě, v jaké ji Správa železnic prezentuje, rozdělí se naše správní území a úplně se odčlení jedna obec. Třetina území tak bude tratí přerušena,“ vysvětlila Rychlíková.

Doslova ji děsí prý i další věci. „Každých pět minut vlak jedoucí tří set kilometrovou rychlostí je děsivá záležitost. Navíc má být vykácen dobřeňský les, protože tudy má vést tunel. V jeho okolí je prameniště téměř všech našich potoků. To je veliký problém, protože jsme na té vodě defacto závislí,“ vyjádřila své obavy suchdolská starostka.

Podle mluvčí Správy železnic se má trasa VRT Praha – Brno v této části Kutnohorska začít budovat v roce 2027. Pilotním úsekem má být VRT Polabí. „Nyní se v rámci VRT Polabí začne pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí a na dokumentaci pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Dokončení dokumentací předpokládáme v polovině příštího roku. Samotné zahájení stavebních prací by mělo začít v roce 2025, zahájení provozu v letech 2028 – 2029,“ uvedla Friebová.

Zároveň je prý na celou trať připravená studie proveditelnosti, kterou bude na jaře schvalovat Centrální komise Ministerstva dopravy. Ta bude taktéž rozhodovat o přesné podobě vedení trati.