Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu schválili v rámci obecně závazné vyhlášky městští zastupitelé už v polovině uplynulého roku. Hlavním důvodem je zvýšení položkových cen za služby o míru inflace.

Místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová už před časem připomněla, že výše poplatku za svoz odpadu se ve městě neměnila osm let. Od ledna je zároveň zrušeno osvobození od poplatku na třetí a každé další z nezletilých dětí žijících s rodiči ve společné domácnosti. Rovněž bude zrušeno osvobození od poplatku fyzických osob, které se zdržují na ubytovně.

Splatnost poplatku zůstává do 30. září. Lidé by ale neměli ve schránce čekat složenky, ty už totiž městský úřad neposílá. Poplatky lze hradit převodem na účet, osobně v pokladně městského úřadu nebo složenkou na poště. Radnici mohou občané rovněž požádat o takzvanou elektronickou složenku, která jim poté přijde mailem.

V Čáslavi je pro rok 2022 schválená výše místního poplatku 550 korun na poplatníka. Splatnost poplatku je dle vyhlášky stanovena nejpozději do 30. dubna. Ve vyhlášce města byly zároveň schváleny různé druhy osvobození a úlev. V přesně stanovených případech je tedy možné prominout polovinu a někdy až plnou výši poplatku.