„Cílem projektu je vzbudit větší zájem žáků o problematiku odpadů – co to vlastně odpady jsou, kde se tady vzaly a proč představují takový problém. A na praktických příkladech ukázat, jak a čím lze přispět ke zmenšení jejich množství,“ vysvětlila vychovatelka Ivana Stará. „Ve škole jsme si k zahájení celého projektu připravili takzvaný odpadkový den,“ dodala.

Žáci shlédli krátký film o tom, jak by mohla planeta Země dopadnout, kdyby člověk neustále těžil nerostné suroviny, znečišťoval vodu a ovzduší a nepotřebné věco odhazoval kolem sebe.

„Snažíme se v tomto duchu vést naše děti, protože toto téma jednou bude jejich velký problém, ony budou rozhodovat a na nich bude záležet jakým směrem se bude celá naše existence ubírat,“ poznamenala Ivana Stará.