Koledníci vyrazili do kutnohorských ulic poté, co jim kněží požehnali v kostele sv. Jakuba a katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci. Mezi koledníky se objevily děti ze skautských oddílů, z místních gymnázií, ale i z farností. „V letošním roce koledníci vyprošovali dar na pomoc seniorům, kterým poskytujeme pečovatelskou službu, dětem i dospělým se zdravotním handicapem na aktivizační a terapeutické služby, na provoz noclehárny pro lidi bez domova a podporu dobrovolné práce v nemocnici a domově pro seniory. Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc našim potřebným spoluobčanům,“ uvedla Pavlína Licková z Oblastní charity Kutná Hora.

Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice. Pokladničky budou po skončení koledy na úřadech rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který lidé vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 procent přímo v konkrétním regionu, 15 procent využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 procent pomůže potřebným v zahraničí, 5 procent půjde na celostátní projekty Charity a procent je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace. „Vybrané prostředky pomáhají lidem od prenatálního období až po lidi na sklonku jejich pozemského života,“ řekl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.