Některé děti si prohlédly v rámci exkurze úpravnu pitné vody u Sv. Trojice, jiné navštívily sběrný dvůr.

Petra Formáčková