Právě hlavní lovecká sezona na drobnou zvěř, která končí s kalendářním rokem, se stává terčem policejních kontrol. Myslivci jejich konání totiž musejí nahlásit příslušnému městskému úřadu včetně přesného data i hodiny. Úřad pak informace předá policii, která při konání honu kontroluje několik věcí.

„Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál vyjíždí na kontroly myslivců pravidelně. Policisté se zaměřují zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, technický stav zbraní a  kontrolu předepsaných dokladů. V neposlední řadě kontrolují i to, zda lovci nepožili alkohol,“ uvedl kutnohorský vyšetřovatel Jiří Krouza, který se specializuje na životní prostředí.

Podle něj jsou ale myslivci co se týče alkoholu na Kutnohorsku zodpovědní. „Výkon mysliveckého práva probíhá na okrese obvykle podle pravidel. Myslivci se před honem napít nedovolí,“ doplnil Krouza.

O policejních kontrolách při honu ví své i předseda myslivecké komise Okresného mysliveckého spolku v Kutné Hoře Roman Hubek. „Nám se dokonce jednou stalo, že v průběhu jednoho honu přijely dvě různé kontroly policistů. Ráno hlídka ze Zbraslavic namátkově vybrala tři účastníky honu, kterým dala dýchnout, u zbytku zkontrolovala zbrojní průkaz i průkaz zbraně. V průběhu honu pak přijela druhá hlídka z odboru zbraní Policie České republiky Kolín,“ popsal Hubek.

On sám se s myslivcem, který by před policejní kontrolou nadýchal, nikdy nesetkal. „Je to obrovský průšvih. Naprosto s nařízením nulové tolerance alkoholu při honu souhlasím,“ dodal Hubek.

Podle policejní mluvčí Vendulky Marečkové plánují policisté vyrazit na kontroly i letos. Termín honu se obyvatelům žijící v blízkosti daného revíru může dát na vědomí buď prostřednictvím cedulí umístěných v místě honu, nebo třeba obecním rozhlasem. Není to ale povinností.

Podle Hubkovy zkušenosti ale lidé tato oznámení příliš nerespektují a do lesa jsou schopní se vydat i v době honu. „Podstatné je, že za výstřel je vždycky zodpovědný myslivec. Zásadou je nikdy nevystřelit někam, kam nevidím a co bezpečně nerozeznám“ vysvětlil Hubek.

Ještě v živé paměti mají lidé tragickou událost, kdy v lednu na honu mezi osadou Švábínov a rybníkem Vidlák u Černín na Zbraslavicku myslivec při naháňce zastřelil nešťastnou náhodou dalšího z lovců. Alkohol byl tehdy vyloučen u oběti i střelce.

Odpovědnost za průběh lovu

Za správný průběh lovu je ze zákona státní správě odpovědný myslivecký hospodář. Dohlíží na to, aby se zvěře nestřílelo moc, nebo naopak aby zvěř nedělala škody a všechno bylo tak, jak mám být. „Zároveň počítá, co se v dané honitbě může odlovit a návrh honu pak předloží ke kontrole státní správě,“ popsal pravidla honu Hubek.

Na Kutnohorsku je v současné době 65 honiteb, přičemž 22 spadá pod odbor životního prostředí městského úřadu v Čáslavi, zbytek pod úřad v Kutné Hoře. Zároveň na každém honu musí být přesný počet loveckých psů. Ti mají jediný úkol: najít poraněnou, případně postřelenou zvěř. I tohle pravidlo kontroluje státní správa.

„Jednou z nejdůležitějších podmínek je ale to, že myslivec, který se účastní lovu, musí být pojištěný. Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je ze zákona povinné a poskytuje myslivci ochranu v případě škod způsobených na zdraví a majetku,“ vysvětlil Hubek. Co se týče stavů zvěře, ty myslivci počítají až na jaře.