Obnova kostela by však mohla přinést i řadu příjemných překvapení. Odhalí se totiž možná další tajemství podzemí Kutné Hory.

„Prvním tématem oprav je archeologický průzkum v blízkosti sakristie, mezi kostelem a budovou arciděkanství. Koncem května proběhl v interiéru i exteriéru průzkum georadarem,“ řekla Soňa Krejčová z Římskokatolické farnosti– arciděkanství Kutná Hora.

Výsledky průzkumu farnost netrpělivě očekává. Měly by obsahovat informace o skladbě podloží a případném výskytu dutin pod povrchem. „Radar může odhalit, že se pod kostelem nebo v jeho blízkosti nacházejí krypty, chodby nebo jiné podzemní prostory,“ vysvětlila Krejčová.

V rámci etapy stavebních prací budou v okolí presbytáře postupně vyňaty vitráže, které budou odvezeny do restaurátorských dílen. Na obvodovém zdivu proběhne i restaurování kamenného zdiva, opěráků, ostění oken, soklů a obnova omítek.

Do podzimu by se mělo podařit staticky zajistit základy pod sakristií tryskovou injektáží. „Statické zajištění bude provázet přítomnost mohutných stavebních strojů na parkovišti u Vlašského dvora,“ upozornila Krejčová.