V aule školy spolu s rodiči přivítala prvňáky ředitelka Andrea Melechová Ruthová, poté se s třídními učitelkami odebrali do svých učeben. Kromě ředitelky uvítali nové žáky školy mimo jiné také místostarosta Kutné Hory Josef Viktora a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Klára Kocmanová. Po úvodních řečech se děti odebraly do svých kmenových tříd, kde je čekala jejich první vyučovací hodina. Žáci 1.A se nejprve seznámili s třídní učitelkou Zuzanou Vinšovou, poté se z lavic přemístili do kroužku, kde se představovali.

Přivítání prvňáků a rodičů v aule školy:

Přivítání prvňáků v aule ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře. | Video: Petr Procházka

První školní rok se dětem z 1.A ponese v duchu tématu les. I proto děti nejprve sahaly do krabice s překvapením, aby si osahaly tajemného plyšáka, ze kterého se posléze vyklubala liška. Po návratu do lavic dostaly za úkol namalovat žalud. Nechyběly slzy, ani úsměvy. V úterý už je čekají dvě vyučovací hodiny bez přítomnosti rodičů.