Jeho celková výraznost, mohutnost, silný kmen, výška a postupem času bohatá koruna mají být příslibem zajímavé spolupráce galerie a ryze české společnosti, jejíž název ke stromům odkazuje.

Příběh stromu má symbolicky oslovovat jak současnou, tak budoucí generaci a podpořit tak příjemnou atmosféru prostředí, která je spoluvytvářena i nezaměnitelným geniem loci.