„Rada byla seznámena 
s návrhem komise cestovního ruchu a zároveň s dopisem, který jsem poslal hejtmance Středočeského kraje," vysvětlil svůj prozatímní postup starosta města a dodal: „Jedná se o žádost úpravy projektu Obnovy zahrad jezuitské koleje. Žádáme o posouzení možnosti úpravy projektu tak, aby zde byla vybudována plocha pro parkování autobusů, alespoň určitého omezeného množství, kde by se mohly otáčet."
Nejsou to jediné změny, které jsou navrhovány. Dále by měly, podle starostových slov, zahrnovat i vybudování veřejných záchodů v prostoru bastionu či parkovišť. Podle původního projektu měly být WC také postaveny, ale plány byly změněny.
Šanc upozornil i na problémy s předešlým hejtmanem Davidem Rathem a jeho zasahování do projektu obnovy zahrad.
„Co se týká parkovací plochy, požadavek vznášela již minulá radnice. Tehdejší hejtman Rath z osobní intervence tomuto bránil. Teď tedy zkoušíme, zda by se změnou vedení kraje tato možnost znovu otevřela k projednání," uzavřel Ivo Šanc.
V nynější době je projekt obnovy prostor v plném proudu a na místě budoucích zahrad se provádějí archeologické výzkumy, které by měly povědět více o historii města i jezuitské koleje.