Většina peněz z částky určené na školní jídelny měla původně už letos plynout směrem k ZŠ Žižkov, kde je nezbytná celková rekonstrukce jídelny. Záměr však čeká až na příští rok, nejdříve se tam totiž musí posílit elektrická síť. „Z důvodu nedostatečné kapacity sítě musíme realizaci odložit na rok 2025 s tím, že letos se vybuduje nová trafostanice, která zajistí budoucí provoz školní jídelny,“ vysvětlil starosta Kutné Hory Lukáš Seifert.

V plánu je rekonstrukce odborných učeben
Investice do škol: budovy kutnohorských základek si vyžádají desítky milionů

Seifert také připomněl, že do oprav a obnovy vybavení město průběžně investuje ve všech provozech školních jídelen. Projekt na výstavbu nové trafostanice a elektrické přípojky pro školní jídelnu v Kremnické ulici, který pro město zpracuje kolínská firma, by měl být podle objednávky v registru smluv hotov do konce letošního května.

Kutnohorské základky čekají další rekonstrukce

Základní školu Žižkov, kterou navštěvuje přes sedm set žáků, čeká také nákladná rekonstrukce. Se startem počítá radnice už v tomto roce. „Celková investice se odhaduje na zhruba 36 milionů korun, a tak bude rozdělena do více etap. Letos se zahájí první opravy,“ potvrdil kutnohorský starosta s tím, že rekonstrukce zahrnuje opláštění budovy a výměnu oken.

Jan Švankmajer: Velké zvíře, 2023
GASK vyhlašuje výtvarnou soutěž Kunstkamera pro žáky základních a středních škol

Podle registru město uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace těchto stavebních úprav v polovině letošního února. Projekt pro stavební povolení má být hotov do čtyř měsíců a pro stavbu o dva měsíce později. Na Žižkově rovněž pokračuje loni zahájený pilotní projekt nového osvětlení tříd, kdy jsou původní zářivky nahrazovány moderními LED svítidly. Má to přinést světelný komfort a současně díky nižší spotřebě elektřiny i úspory.

XI. ročník plaveckých závodů Kutnohorská vlnka.
Kutnohorská vlnka: XI. ročníku závodu se zúčastnilo sedmdesát sedm plavců

V tomto roce počítá město také s přípravou investičního plánu kompletní rekonstrukce ZŠ Jana Palacha ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Zároveň bude připravována i obnova tamního školního hřiště. „Základní školu Kamenná stezka čeká letos kompletní rekonstrukce chlapeckých toalet, což obnáší vybudování nových stoupaček od sklepa až po střechu, dále vybudování nové odborné učebny a odizolování budovy proti vlhkosti,“ dodal Lukáš Seifert. Jak stojí v plánu školy na následující čtyři roky, po dohodě se zřizovatelem, jímž je město, by práce měly proběhnout o letošních letních prázdninách.