Výčet toho, co dítě čeká, na co se může těšit, na co jej můžeme připravit a před čím varovat, je širší než nám dostupné řádky. A co všechno z této nové etapy života můžeme ovlivnit? Není toho mnoho. Škola může však naše šance hodnotně zvýšit a být  neodmyslitelným partnerem pro rodinný život. "Je proto na místě zvážit další kritéria, než pouze docházkovou vzdálenost či spádovost," uvádí ředitelka školy Ludmila Hrušková.

Co kdybychom vám představili školu, kde nezvoní a kde má každá třída svá vlastní vztahová pravidla a celoroční téma, které děti provází celým školním rokem. V základní škole v Církvici se děti každé ráno setkávají se svou paní učitelkou v kruhu a na stejné úrovni jako kvalitní vzdělání dětí zde stojí zdravé vztahy a atmosféra ve třídě. Děti i rodiče se na organizaci školy podílejí.

Žáci prostřednictvím školního parlamentu, rodiče díky rodičovské organizaci, která při ZŠ působí. Třídní schůzky probíhají formou trojlístku učitel-rodič-žák a na vzdělávání a hodnocení se tak aktivně podílejí všichni tři jako partneři. Škola stojí na třech nejdůležitějších pilířích, kterými jsou matematika pana profesora Hejného, čtecí metoda Sfumato a program MiŠ (Minimalizace šikany).

Děti s odkladem školní docházky mohou navštěvovat přípravnou třídu, kterou Základní škola a Praktická škola Kutná Hora znovu otevře od září.
Škola otevře přípravnou třídu pro předškoláky, nabídne také nové obory

„V naší škole stavíme na stejnou úroveň kvalitní vzdělání a tvůrčí a bezpečnou atmosféru kolektivu," říká Ludmila Hrušková. „Chápeme, že šikana se v kolektivu vyskytuje napříč všemi věkovými skupinami, od mateřských škol až po domov pro seniory. Jedinou možností , jak ji minimalizovat je od co nejútlejšího věku cíleně pracovat na vztahových pravidlech a zařazovat psychosociální techniky. Dále hodnotící kruhy, ranní motivační kruhy, skupinovou práci a projektové vyučování,“ dodává ředitelka školy, kterou navštěvuje 77 žáků, co je jen o 3 žáky méně, než je maximální kapacita školy.

Srdcem školy jsou učitelé a ty vybírá velmi pečlivě. Ač na první pohled malá škola disponuje velkým duchem. Každý z učitelů nebo asistentů pedagoga organizuje pro děti volnočasové aktivity.

Jazykové schopnosti prohloubí novinářský kroužek, kroužek anglického jazyka nebo kroužek anglické konverzace. Manuální dovednosti dětí zdokonaluje kroužek šperkování nebo kreativních  šikulek. Ke společenské odpovědnosti vede děti školní parlament. Bystré hlavy zaměstnají deskové hry, s nejnovějšími trendy zase seznámí kroužek počítačů. Mladé vědce a badatele uchvátí kroužek veselé vědy.

Motto: „Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“ Jan Amos Komenský

Zapomínat nesmíme ani na muzikálně nadané děti, jejichž talent rozvíjí hudební nauka, školní pěvecký sbor a pro mladé atlety je řada mimoškolních sportovních kroužků, s nimiž škola úzce spolupracuje, jako jsou například míčové hry, fotbal, stolní tenis.

“Nesmíme zapomínat ani na školní družinu, kde neustále tvoříme něco nového a používáme k tomu různé materiály i výtvarné techniky. Za hezkého počasí trávíme většinu času venku na školním hřišti a zahradě, kde si hrajeme s míčem, užíváme sluníčka, skáčeme přes švihadlo nebo stavíme úžasné stavby z písku. Když je venku nevlídno, upečeme si něco dobrého na zub ve školní kuchyni nebo vyrábíme pro radost našim dědečkům a babičkám. Dokonce pořádáme i společné výlety a exkurze,” dodává hrdě Renata Krupová, vychovatelka ve školní družině.

„Děti považujeme za naše partnery a jako takoví se zapojují do kompletního chodu školy. Vše vychází z aktuálních potřeb dětské skupiny,“ dodává metodička prevence šikany Šárka Viktorová. „Podílí se na výběru školních výletů, organizaci školních akcí, přispívají náměty a nápady."

Mateřská škola 17. listopadu v Kutné Hoře - třída Jahůdky.
OBRAZEM: Děti ve školce si užily zimní olympiádu

Vztah ke škole není pro takového žáka nikdy jednostranný. Do naší školy se tak, společně s jejich rostoucími všestrannými dovednostmi, vrývá identita žáků. Škola se v tu chvíli stane nejen místem poznání, ale i bezpečným přístavem i komunitním centrem.

„Aby tomu tak skutečně bylo, do naší rovnice učitel - žák jednoznačně patří i rodič. Trávíme proto společně mnoho času. Pořádáme s dětmi a rodiči a odborníky kavárničky na nejrůznější témata – od zdravého způsobu sezení, přes bezpečné chování v online prostředí až po semináře sebeobrany pro nejmenší. Událostmi rodinného typu jsou více například tradiční vánoční dílničky, otevřené vyučování, odpolední kavárničky, třídní besídky, jarní školní ples nebo největší akce v roce, kterou je červnová Zahradní slavnost.“ upřesňuje Šárka Viktorová.

“Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Na této škole se to daří díky kvalitním pedagogům, pokrokovým metodám a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu,“ uzavírá s úsměvem Ludmila Hrušková, ředitelka ŽŠ Církvice.

Oblastní nemocnice Kolín
Poškodili mi močovod a ledvinu, tvrdí pacientka. Nemocnice pochybení odmítá