Výuka se konala v 1. až 5. třídě. Děti se seznámily s tím, kdo jsou hasiči. Co je jejich práce i podle čeho poznají hasiče.

Případně jak uhasit menší požár, co je bezplatná telefonní linka tísňového volání a jak a kdy volat na tísňovou linku. Hasiči dětem ukázali, jak zacházet s elektrospotřebiči i jak uniknout ze zakouřeného prostoru. Děti 4. a 5. ročníku se ještě navíc dozvěděli, co je mimořádná událost, proč houká siréna, co to je evakuace a co patří do evakuačního zavazadla.

Závěrem hasiči dětem ukázali Domeček rizik který byl pro ně novinkou. Zde mohly děti na jednotlivých obrázcích rozpoznávat rizikové a nebezpečné situace v domě. Dvojice instruktorů se s dětmi a pedagogy rozloučila s pozváním k navštívení hasičské stanice.