Nejednalo se však o oficiální školu, po které místní již řadu let toužili a jejíž stavba se stále protahovala.

Až v roce 1913 se začal vypracovávat plán na stavbu jednotřídní školy v Lomci, ke které náležel také jeden byt. První světová válka však i tyto plány zhatila. I přes tyto další neúspěchy se však občané v Lomci nevzdali a roku 1923 si vyhlédli vhodnou místnost, která se nacházela v domě u Kovandů. Tentýž rok se v Lomci začalo oficiálně vyučovat. Do školy docházelo 71 žáků a ještě v tomto školním roce se do budovy nastěhovala místní knihovna, aby se mohly děti vzdělávat.

Prvním učitelem v Lomci a zároveň knihovníkem se stal Josef Vobořil. Protože tento krok ulevil provozu třebonínské školy, tak tato škola na lomeckou školu pravidelně přispívala.

SPLNĚNÝ SEN

I když byli místní za vyučování v Lomci rádi, tyto prostory z větší části dětem nevyhovovaly. Roku 1925 se začalo s vypracováváním zcela nových plánů na stavbu školy. Cesta ale nebyla lehká a stavba se dalších pár let odkládala. O tři roky později se ale sen lomeckých obyvatel splnil a školní budova se začala konečně stavět.

Zcela nová škola měla číslo popisné 9. Budova byla postavena za 170 tisíc a podílel se na ní kromě Lomce ještě Třebonín, Souňov a Nová Lhota. Škola dětem velice dobře sloužila i v následujících letech. Bylo však nutné občas něco opravit. O velkých prázdninách roku 1932 došlo například k opravě střechy a novému oplocení školní zahrádky.

Až do roku 1947 fungovala škola v Lomci pod školou třebonínskou. V tomto roce se zcela oddělila.

V té době už ale začalo ve škole ubývat dětí. Důvod byl stejný jako u většiny malých obcí. Rodiny s dětmi se stěhovaly do města, hlavně za prací a do vesnických škol chodilo stále méně dětí. Který rok se brány lomecké školy otevřely žákům naposledy, se bohužel nedochovalo. Jisté ale je, že škola fungovala ještě pár let po roce 1950. Poté v budově bývalé školy fungovalo nějakou dobu kino.

Dnes budova bývalé školy naštěstí nechátrá a slouží kulturnímu dění v obci. V roce 1973 proběhlo slavnostní otevření kulturního domu, který zde funguje dodnes. „Každoročně se zde pořádají plesy, setkání občanů i mikulášská besídka," řekl starosta Úmonína Filip Miroslav.