Zástupci osadních výborů byli prý často nespokojení s tím, že se na jejich problémy uvedené v zápisech reaguje pozdě, což ale vzhledem k frekvenci jednání zastupitelů nebylo možné uspíšit. Požadavky a podněty občanů z městských částí se tak nyní bude zabývat rada města na svém nejbližším jednání hned po jejich doručení.

Zadané úkoly navíc bude možné přímo řešit s kompetentními vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu, kteří na jednání rady města docházejí.

Osadní výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva a občané jejich prostřednictvím řeší různé podněty.