Management těchto škol, společně s dalšími středočeskými pedagogy, navštívil nejdůležitější evropské instituce – Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a budovu Stálého zastoupení ČR při EU. Dvoudenní vzdělávací program byl plný odborných přednášek o fungování jednotlivých institucích, o roli českých poslanců, legislativců, zpravodajů, diplomatů a dalších odborníků v Evropské unii, o prosazování zájmů České republiky mezi dalšími 27 členskými státy aj. Nejpřínosnějšími informacemi z centra dění Evropské unie byly osobní poznatky českých reprezentantů v EU, se kterými se zástupci SŠ osobně setkali. V Parlamentu EU učitelé pohovořili s Pavlem Černochem a s Pavlem Teličkou, v Evropském hospodářském a sociálním výboru s panem Josefem Zbořilem, ve Stálém zastoupení ČR při EU s panem Jiřím Šírem aj. Při vstupu do každé z institucí EU byli představitelé škol podrobeni důkladné bezpečnostní kontrole, měli možnost získat informační materiály k výuce a prohlédli si prostory úředních jednání.

Vzdělávací program „Evropská unie a my", který pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje v rámci systému dalšího vzdělávání, byl doplněn o tematickou exkurzi v Parlamentáriu a podle osobního zájmu také o návštěvu MiniEvropy a Atomia. Vedení středních škol v Čáslavi a v Kutné Hoře oceňuje příležitost blíže poznat nejdůležitější instituce Evropské unie.