„Na dnešním jednání zastupitelů budeme schvalovat poptání a následné přijetí investičního úvěru v limitní výši 150 milionů korun. Konkrétní akce, na které bude úvěr čerpaný, budou rozhodnuty na příštím zastupitelstvu, pravděpodobně mimořádném na přelomu května a června,“ uvedl kutnohorský radní Radim Fedorovič.Finanční výbor doporučil, aby se na usnesení o přijetí investičního úvěru shodlo minimálně osmnáct zastupitelů.

Svůj postoj naznačil například Karel Koubský mladší. „V případě hlasování o úvěru podpořím protinávrh usnesení, který předloží Finanční výbor. V textu návrhu usnesení je doplněna věta v tom smyslu, že konkrétní investiční akce, na které je úvěr poptáván, budou pro uzavíranou úvěrovou smlouvu doplněny a definovány zastupitelstvem,“ uvedl Koubský mladší.

Peníze z případného úvěru by město mohlo použít například na dostavbu sportovní haly, projekty učeben pro základní školy či spolufinancování rekonstrukce Vlašského dvora. V každém případě ale platí, že stopadesátimilionová částka je pouze limitní a nemusí být v žádném případě vyčerpána celá. „Je to v podstatě jakási rezerva v případě, že by se nám podařilo zrealizovat všechny plánované akce,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Než se Finanční výbor shodl na stopadesátimilionové částce úvěru, vyžádal si nejprve odbornou analýzu nezávislého finančního analytika Luďka Tesaře, který ji pak v březnu rovněž představil veřejnosti.