Přestože bylo složení obou výborů dopředu avizované s tím, že posty obou předsedů obsadí členové z řad opozice a v kontrolním výboru bude mít opozice navíc většinu, předcházela schvalování poměrně široká diskuse.

Opozice totiž chtěla do devítičlenného kontrolního výboru ještě doplnit své dva členy. Kateřina Špalková (Město pro lidi) argumentovala tím, že další členové mají zájem ve výboru pracovat.

„Já tomu rozumím, ale máte v kontrolním výboru pět členů a k tomu předsedu, není důvod rozšiřovat výbor na jedenáct členů. Je spousta dalších komisí, kde můžou pracovat,“ oponoval místostarosta Ví Šnajdr (Piráti).

Zastupitelé nakonec schválili jeho návrh, takže oba výbory budou mít po devíti členech. V čele kontrolního výboru stane Tomáš Havlíček (ODS), šéfem finančního výboru bude Zdeněk Jirásek (Město pro lidi).