Návrh na odejmutí čestného občanství podal zástupce Pirátů, radní Štěpán Drtina. Podle něj by smyslem udělení čestného občanství by měly být zásluhy o rozvoj vlasti a zejména pak města, o propagaci jeho dobrého jména. Zde tomu tak nebylo.

„V uvedených případech se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a poválečnými náladami ve společnosti,“ řekl Drtina a navíc doplnil, že Klement Gottwald a Antonín Zápotocký jsou s odstupem času vnímáni negativně.

„Jako ti, kteří se svými činy provinili proti lidskosti, nebo patřili mezi hlavní a aktivní vykonavatele komunistického režimu na území Československé republiky,“ doplnil radní.