Kromě rozpočtu zastupitelé na jednání v tomto týdnu, které trvalo šest hodin, schvalovali rovněž využití zbývajících peněz z úvěru. Přijetí stopadesátimilionového úvěru odsouhlasili zastupitelé už loni v červnu.

Zbývajících téměř 87 milionů bude použito na dostavbu sportovní haly Klimeška, revitalizaci Sankturinovského domu, rekonstrukci komunikace Fučíkova, vypracování dopravního generelu, rekonstrukci bytových i nebytových jednotek ve vlastnictví města a revitalizaci hřbitova U Všech svatých.

O tom, že zastupitelé rozpočet města na rok 2019 schválí, nebylo pochyb. Vládnoucí koalice má totiž v sedmadvaceti členném zastupitelstvu pohodlnou většinu šestnácti hlasů. Pro přijetí rozpočtu nakonec hlasovalo patnáct zastupitelů.