Zatímco starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) navrhoval jménem koalice maximální možnou výši odměny dle platné tabulky, opoziční zastupitel Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) s návrhem nesouhlasil a navrhoval, aby neuvolněný člen městské rady pobíral stejnou odměnu jako neuvolněný předseda výboru, komise či zvláštního orgánu. Tedy zhruba o polovinu méně, než jak navrhovala koalice.

„Rada je nová, těžko by měla dostávat maximum. Navíc se částka dá kdykoliv změnit a tím pádem i ocenit práce rady,“ argumentoval Jirásek s tím, že městská rada zasedala teprve dvakrát. „Kvalita práce není z mého pohledu taková, jakou bych si představoval,“ doplnil Jirásek.

Místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) ale zdůraznila, že většina členů rady města nejsou žádní nováčci.

Zastupitelé nakonec v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. schválili pro neuvolněného člena rady města 9.340 korun měsíčně, pro neuvolněného člena zastupitelstva pak 2 335 korun měsíčně. Předsedové výborů zastupitelstva, komisí rady města či zvláštního orgánu obdrží měsíčně 4.670 korun, členové výboru zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštních orgánů dostanou 3.892 korun měsíčně.

Odměny jsou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností od 1. ledna, v případě souběhu nároků z funkcí náleží členu zastupitelstva pouze jedna odměna. Výše odměn se odvíjí od počtu obyvatel. V Čáslavi tak kupříkladu neuvolněný člen rady bude dostávat každý měsíc odměnu ve výši tři tisíce korun, člen zastupitelstva pak tisíc korun měsíčně. Ve Zruči nad Sázavou dostane neuvolněný radní 1 500 korun měsíčně, člen zastupitelstva 500 korun měsíčně.

Co se týče starostovských platů, i ty se řídí tabulkami podle počtu obyvatel. Starosta ve městě od tří do pěti tisíc obyvatel má příjem lehce přes 60 tisíc korun, ve městě od pěti do deseti tisíc obyvatel už je to 65 tisíc korun a starosta, který vede město od dvaceti do padesáti tisíc obyvatel má příjem necelých 78 tisíc korun měsíčně.