Čas i místo zůstanou stejné i pro další jednání v tomto roce, která se dále uskuteční 17. března, 19. května, 16. června, 15. září 10. listopadu a naposledy v roce 2020 budou zastupitelé jednat 15. prosince.

Lidé zároveň jednání městských zastupitelů mohou sledovat on-line prostřednictvím internetového odkazu na webových stránkách města.

Vedení města a kancelář tajemníka zároveň navrhly termíny zasedání rady města, a to tak, aby se nekonala jednání radních a zastupitelů ve stejném týdnu. Kolize v jednáních je tak pouze v prosinci, kdy bylo třeba zvolit nejzazší termín z důvodu projednávání rozpočtu na rok následující.