„Schodek (deficit) je kryt peněžními prostředky z minulých let, tedy ze zůstatku na bankovních účtech, a toto krytí je obsaženo na řádku financování, kde jsou i splátky úvěrů ve výši 27 milionů korun," uvedla vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Kutná Hora Monika Bulánková.

Podle té se covidová situace i vzrůstající inflace podepíše na některých plánovaných investicích. „Rozpočet se musel snížit o rekonstrukce bytového i nebytového fondu města,“ vysvětlila Bulánková.

Z Adventu na Vlašském dvoře.
PODÍVEJTE SE: Ve Vlašském dvoře se slavil advent

Město však i přesto řadu investic na příští rok plánuje. „Mezi významné investiční akce pro rok 2022 se řadí ty, které přecházejí z roku 2021, takže Sankturinovský dům, Skatepark Klimeška, Mateřská škola Trebišovská, chodník k ČKD, odvlhčení zimního stadionu a realizace varovných protipovodňových opatření,“ vyjmenovala šéfka ekonomického odboru.

Jednání městských zastupitelů budou moci občané Kutné Hory sledovat také online, odkaz na vysílání bude dostupný na webových stránkách města.