Rozdělování peněz v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti kultury na zasedání zastupitelů předcházela diskuse. Někteří zastupitelé požadovali, aby právě festival Creepy Teepee a závod horských kol byly z grantového programu vyškrtnuty. Důvodů proto shledávali několik. „Domnívám se, že do kategorie Calendarium Cuthna nepatří festival, ani závody horských kol. Nemohu v zádech se svými voliči tyto dvě akce v této kategorii podpořit,“ řekl Jan Havlovic (Alternativa pro Vás).

Radní Josef Kraus (ANO) zase zdůraznil, že není dobrým signálem veřejnosti, aby město schvalovalo peníze pro pořádající společnost festivalu Creepy Teepee, protože ta v minulosti opakovaně porušovala pravidla nočního klidu.

Zastupitelé nakonec hlasovali jednotlivě o vyřazení obou akcí, jejich vyškrtnutí z Calendaria Cuthna ale většinově nepodpořili. Mnozí se totiž shodli, že ač je festival kontroverzní akcí, je pro město spíše přínosem a v zahraničí má dobrou odezvu. „Návštěvníci festivalu jsou pravidelně ubytováni na Gymnáziu Jiřího Ortena. Nikdy s nimi nebyl žádný problém,“ zdůraznila zastupitelka Dana Vepřková (Šance pro Kutnou Horu).