V potaz nebrali hotový záměr ani to, že toalety v místě, které ročně navštíví půl milionu turistů, jsou v havarijním stavu a na jejich opravu a provoz město nemá peníze.

Farnost, která nyní financuje probíhající opravu kostnice výhradně z příjmů z cestovního ruchu, za objekt s přilehlým pozemkem nabídla 1,5 milionu korun. Ačkoliv šlo o dvojnásobek odhadní ceny, nestačilo to. Druhý zájemce totiž nabídl o 900 tisíc korun více.

„Směrodatná by měla být především cena. Myslím, že tak bohatí nejsme, abychom takovým způsobem mohli zacházet s městským majetkem,“ řekl Martin Starý (Město pro lidi), který se postavil proti prodeji.

Farnosti nepomohlo ani to, že měla zpracovaný detailní záměr, zatímco u druhého zájemce podrobnosti chyběly. Ne všichni ale byli proti.

Místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) uvedla, že záměr by měl hrát roli. „Farnost ví, co je potřeba udělat a opravdu potřebují mít fungující toalety. Je to jedna z důležitých služeb, které tam poskytují. Navíc v záměru uvedli i rozšíření objektu na základě směny pozemků s knížetem Schwarzenbergem,“ řekla.

I tak ale město s farností obchod neuzavře. Ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí prohlásila, že jde samozřejmě o negativní zprávu. „Už dlouho upozorňujeme, že jsou toalety za hranicí životnosti. Víceméně každý týden řešíme potopu. A obáváme se i toho, že pokud se do objektu v dohledné době nebude investovat, hrozí i větší problém s odpady,“ uvedla. Dodala však, že rozhodnutí zastupitelstva farnost respektuje.