Zastupitelé města totiž v úterý ve večerních hodinách definitivně odsouhlasili smluvní podklady k převodu místního zdravotnického zařízení ve vlastnictví města pod křídla Středočeského kraje.

Náročné rozhodnutí, kterým se zastupitelé zabývají již více než půl roku padlo po očekávaně bouřlivé diskuzi, do které se opět výrazně zapojili také zaměstnanci nemocnice.

„Jste špatní zastupitelé a špatní hospodáři,“ vyslechli si z úst vrchní sestry Zdeňky Vedralové členové kutnohorské samosprávy. A v podobně kritickém duchu se nesla většina diskuzních příspěvků. Personál nemocnice totiž vyjadřoval zejména své obavy, že vedení kraje nedodrží sliby a provoz nemocnice omezí.

Personál kritizoval pracovní smlouvy

Velkou nelibost vyvolal také návrh nových pracovních smluv, které již nabídlo kutnohorskému personálu vedení kolínské nemocnice, středočeského špitálu, pod nějž by kutnohorská nemocnice organizačně spadala. I dlouhodobí zaměstnanci by totiž při uzavření této nové smlouvy byli opět ve tříměsíční zkušební lhůtě. „Zlomili jste nad námi hůl,“ rozčilovala se vrchní sestra Romana Moučková.

Starosta města Ivo Šalátek oponoval, že do jednání o pracovních smlouvách město zasahovat nemůže. V otázce garancí poté zopakoval stanoviska vedení kraje, které se zaručilo zachovat stávající rozsah zdravotní péče.

K výsledku tak nakonec po ostrých výměnách názorů dospělo až koaliční jednání za zavřenými dveřmi. Místní politici nakonec připojili ke schvalovanému usnesení dodatky, které v podstatě počítají s jednáním o zrušení zmiňované zkušební lhůty pro současné zaměstnance a definováním stávajícího rozsahu zdravotní péče.

Zda kompromis skutečně poskytuje zaměstnancům a pacientům nějaké záruky, je podle některých ohlasů politiků spíše sporné. Ulevil však svědomí zastupitelů a ukončil další etapu v historii místní nemocnice.