O projektu, díky kterému by se mohla památka, kde mimo jiné sídlí i vedení města, stát bezbariérovou, jednalo 26 zastupitelů. Pro přijetí dotace se jich nakonec vyslovilo 24 a 2 se hlasování zdrželi.

Nyní naberou věci spád. Co nejdříve bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a již v květnu by se mělo začít pracovat v parku pod Vlašským dvorem. „Do konce roku by mělo být alespoň 80 procent prací v parku hotových. Následující jaro by pak park mohl být kompletně otevřen," uvedl již dříve starosta Martin Starý.

Stavební práce přímo ve Vlašském dvoře budou trvat déle. Měly by být hotovy do konce roku 2018 a v prvním pololetí roku 2019 se ještě počítá s dokončovacími pracemi.

Rozsáhlá rekonstrukce Vlašského dvora vyjde na 120 milionů korun. Z toho zhruba 90 milionů pokryje dotace. Povinná spoluúčast města bude 10 milionů korun a zbylých 20 milionů půjde z městského rozpočtu na neuznatelné náklady spojené s obnovou části parku a úřednické části budovy .