Na posledním jednání schválená změna, která měla opět umožnit průjezd a parkování v Husově ulici, bude totiž s největší pravděpodobností zrušena. Jinými slovy – žádná změna dopravního generelu a parkovacího sytému, který je v platnosti od 1. května, se konat nebude. Politici tehdy dali na přání občanů.
Podle místostarosty Václava Vančury totiž akutně hrozí vrácení devadesátimilionové dotace z evropských strukturálních fondů.

Radnice rozhodnutí zastupitelů nedodrží

„Podle mého názoru nemůžeme rozhodnutí zastupitelů splnit, ani kdybychom sebevíc chtěli. Když jsme podepisovali smlouvu na dotaci na rekonstrukci zádlažby, tak jsme se zavázali, že to bude provedeno podle přiložené dokumentace, jejíž součástí je i dopravní generel,“ konstatoval místostarosta města.

Konečný smluvní termín kolaudace stavby je stanoven na 29. června. Do té doby musí samospráva své květnové rozhodnutí změnit. Druhou variantou podle místostarosty je, že jej radnice bude prostě ignorovat a nedodrží.

Případné změny v dopravním systému by prý nakonec musel schvalovat poskytovatel dotace. Tedy příslušná Regionální rada.

S informacemi Václava Vančury však ostře nesouhlasí zastupitelka Marie Matyášová. „ Smlouvu na dotaci, která určuje, jestli má být ulice jednosměrná, nebo ne, jsem v životě neviděla. Blbce ať dělají z někoho jiného. Na druhou stranu jestli nám dotace určuje, jak se bude v ulicích jezdit, proč schvalujeme dopravní generel za půl milionu?“ vyjádřila se kriticky sociálně demokratická zastupitelka. „Nelíbí se mi, aby si občany, kteří podepsali petici, brali jako rukojmí,“ dodala rozzlobeně Matyášová.