Ty nakonec dotace získaly i v tomto roce v navržené výši. Prvním byla obecně prospěšná společnost Prostor plus, která získala dotaci ve výši 75 tisíc korun. Ta je určená na terénní programy Prostor plus, kdy dochází k aktivnímu vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek a následné začlenění uživatelů do společnosti.

Další dvě střediska, která dostala od města Čáslav dotaci, spadají pod Oblastní charitu Kutná Hora. Jedná se o středisko Domek, které slouží k aktivizaci rodin a pro volnočasové aktivity rodiny s dětmi. Druhé středisko s názvem Kopretina pečuje o malé děti a má sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě střediska získala po 90 tisících korunách. Poslední dotaci ve výši 75 tisíc korun získala Diakonie, a to zejména na provoz občanské poradny.