Po Staré Lhotě toho dnes už moc nezbylo. V ochranném pásmu vodní nádrže, na levém břehu u Nové Lhoty, se zachovalo jen několik málo stop, které dokazují, že tu kdysi vesnice stála. Například zbytek opěrné zdi nebo staré studny, jak dokumentují fotografie na webu Zaniklé obce a objekty.

close Stará úvozová cesta, která vedla do Staré Lhoty info Zdroj: Deník/Jana Adamová zoom_in Stará úvozová cesta, která vedla do Staré Lhoty

Protože jsem je chtěla vidět na vlastní oči, vydala jsem se podle souřadnic k zatopené vesnici. Navigace mě vedla přes lán pole a dále do lesa, kde jsem se prodírala porostem a metrovými kopřivami. Jediné, co jsem na své dobrodružné výpravě nakonec objevila byly skutečně zbytky staré kamenné zídky a pak také původní úvozová cesta, která kdysi do Staré Lhoty vedla. Teď ale končí v přehradě.

Ke konci žilo v obci už jen čtyřiadvacet lidí

O vesnici existuje zmínka už ze 14. století a ve farní matrice na Bykáni se o ní píše jako o Dolní Lhotě. Po roce 1850 byla součástí Roztěže, která se o devadesát let později připojila k Vidicím. O historii obce napsal pamětník Jan Herel z Roztěže: „Měla osmnáct čísel. Chalupy této Lhoty netvořily žádnou náves, stály tu různě, dílem na stráni, dílem v údolí Vrchlice. Nejstarší v obci byla rodina Krtilova. Připamatovávala se prý již počátkem 18. století“.

Přehradní nádrž na Vrchlici:

| Video: Youtube

Herel zmiňuje také dílo Františka Palackého „Popis království Českého“, kde se uvádí, že ve Staré Lhotě bylo v roce 1848 patnáct domů a 125 obyvatel. Nejvíce lidí tu pak podle sčítání lidu žilo v roce 1869 a to 138, v následujících letech toto číslo už jen klesalo. Pět let před začátkem výstavby hráze tu bydlelo už jen čtyřiadvacet obyvatel. Jedněmi z těch, kteří ve Staré Lhotě žili, byla rodina Jana Domnosila. „Při pátrání po mém rodokmenu jsem zjistila, že z otcovy strany žili předkové v Dolní Lhotě a to v čísle 1 a 9. Myslím, že ještě v roce 1840. Zatím nejstarší záznam mám o Janu Domnosilovi, narozeném 7. října 1770 v Dolní Lhotě č.p 9,“ píše na webu mapujících zaniklé obce Jana Pavlasová.

close Dobová fotografie Staré Lhoty info Zdroj: se souhlasem Karla Slavíka - autor Miloslav Hybl zoom_in Obec se rozkládala po obou březích říčky Vrchlice. Levý břeh po toku patřil do katastru obce Roztěž, pravý byl malešovský katastr. „Spojení obou částí bylo zajištěno lávkou přes Vrchlici. Na Vrchlici mezi mlýnem Karlov a Starou Lhotou byl jez, odkud byl vybudován náhon na mlýn U Jandejsků. Těsně pod Starou Lhotou byl další jez a odtud byl náhon na mlýn Rabštejnka,“ popisuje Jan Herel. Právě mlýn Rabštejnka, vzdálený asi 10 minut chůze, byl také součástí obce.