Dům č. p. 43 bude možná brzy minulostí. Důvodem, proč se místní zastupitelé přiklánějí k jeho demolici, je fakt, že tato nemovitost se nachází v místě zúžení vozovky a významně tak ohrožuje bezpečnost dopravního provozu v těchto místech. Podnět zastupitelům dali formou četných stížností sami občané a rodiče žáků místní základní školy, kteří patří k těm nejohroženějším. Dům by měl po dohodě s obcí odkoupit Středočeský kraj. Na zbourání objektu by se obec finančně podílela. „V návaznosti by pak, v rámci plánované rekonstrukce zdejšího náměstí, mohl být prostor po odstranění domu čp. 43 následně účelně využit,“ domnívají se zbraslavičtí zastupitelé.