„Již tradičně měla celou organizaci ve své režii devátá třída. Vystoupení jednotlivých tříd a kolektivů uváděli dvojice žáků jako batolata, předškoláci, prvňáci, deváťáci. A na závěr, jako prarodiče. Úsměvně tak řešili problémy jednotlivých věkových kategorií,“ uvedla ředitelka školy Milena Kyzourová.
Diváci mohli vidět nejen scénky a pohádky, ale potěšili se i tancováním a zpíváním svých dětí. Určitě rádi přehlédli i malé chybičky ve vystoupení těch nejmenších a ocenili potleskem úplně všechny. „Závěr akademie patřil jako vždy deváté třídě, která se přišla rozloučit se svými mladšími spolužáky a předat zástupcům osmé třídy symbolický klíč od školy,“ poznamenala Kyzourová s tím, že při jejich zpívání písně Máme svůj cíl, byli všichni v sále tak trochu dojati.

„Školní rok skončí 29. června a proto přeji všem dětem a jejich rodičům krásné, prosluněné prázdniny a třetího září se těším nashledanou,“ zakončila ředitelka zbraslavické školy