Vysokou částku zmiňoval však jiný předložený materiál – střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023–2027. Obsáhlejší dokument, jehož vytvoření je povinností, pro město připravila odborná firma. A nezávislý ekonom, nezatížený místními vazbami ani politickými ohledy, připojil sérii doporučení, jak si počínat, aby finance města byly v co nejlepší kondici. Vedle možnosti zdvojnásobit poplatky za odpad starostu obzvlášť popíchl návrh na ztrojnásobení daně z nemovitosti i zvýšení ceny pronájmů.

„V neposlední řadě radí tento rozpočtový výhled městu, aby se zbavilo nemocnice, minimálně ji převedlo na jinou právní formu, než je příspěvková organizace města, protože současná podoba mimo jiné ‚neumožňuje vstup finančních partnerů a ztěžuje majetkový převod‘,“ durdí se. A připomíná, jak někdejší vládci města, kteří jsou nyní v opozici, před časem sepsuli postoj ČSSD, který zmínil možnost převést nemocnici z příspěvkovky na společnost s ručním omezeným.  

Doporučení pohřbila ekonomický rozbor

„Pro tohle ruku nezvednu,“ prohlásil k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu starosta Strnad. Odmítl tím materiál připravený ještě před komunálními volbami a doporučený zastupitelům ke schválení předchozím vedením města. Taktéž místostarostka Renata Vaculíková (ČSSD a Nezávislí) uvedla, že s některými závěry nemůže souhlasit.

Neustoupili ani hlasům z opozičních řad doporučujícím materiál schválit – s tím, že přece je jen na rozhodnutí politiků, zda se některá z navrhovaných opatření rozhodnou respektovat. Na to upozorňoval Martin Horský (Čáslav pro všechny). „Je jen na nás, jestli to uděláme jinak; tohle je ‚kuchařka‘, jak to dělat správně. Vyzdvihl, že třeba zvýšení daně z nemovitosti by on v nynější těžké době také nefandil… A třeba Martin Jusko (rovněž Čáslav pro všechny) zdůraznil: „Je to i podrobná finanční analýza města.“ Přičemž doporučil alespoň zvážit, zda město svůj majetek nepronajímá pod cenou.

Pro schválení byl i někdejší starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). „Materiál velmi pozitivně hodnotí hospodaření města,“ konstatoval. Dokument se nicméně bude připravovat v nové podobě. Pro jeho schválení se vyslovilo jen šest zastupitelů a proti bylo zbývajících třináct přítomných; hlasování se nezdržel nikdo.

Náklady za odpad se prý budou zvyšovat

Téma plateb za odpady ale zastupitelé intenzivně rozvíjeli. V Čáslavi je situace specifická tím, že se v sousedství nachází skládka, kde mimo jiné skončilo množství ostravských kalů. To vyvolalo mezi občany nelibost i značné znepokojení. I proto se v minulém volebním období rozhodli tehdejší představitelé města platby za odpad nezvyšovat, aby občané „také něco měli“ z výnosů ze skládky, které město získalo.

Nynější opozičník Horský, dřívější místostarosta, však připomíná, že teď by bylo načase ztrátu za odpady snížit: dává ke zvážení, jestli starostou Strnadem zmíněná částka 570 Kč je dostačující, když se náklady podle jeho očekávání vyšplhají na 14, či možná i 16 milionů. Odkazuje v té souvislosti na to, že je třeba vyhodnotit výběrové řízení na odvoz odpadu a uzavřít novou smlouvu.

„Mě fascinuje, že tady o zvýšení ceny za odpad mluví člověk, který ještě nedávno navrhoval, aby občané neplatili nic,“ reagoval Strnad. „My si mohli dovolit nezdražovat, protože se dařilo – a navýšení od (odpadové společnosti) AVE bylo o osm procent,“ opáčil Horský.