Kromě mnoha sociálních a kulturních aktivit byl spoluzakladatelem Církevní základní umělecké školy Harmonie, Husitského centra, Dětského domu v Dubenci a dalších. Vedle svého kněžského povolání vyučoval na Husově institutu teologických studií, v Kutné Hoře založil program Psychosociální intervence pro klienty v limitní životní situaci, kde působil jako psycholog.