V některých obcích v republice se proto ženy „vzbouřily“, postavily si vlastní kandidátní listiny a do jejich názvů si daly slovo „ženy“.  Takových kandidátních listin je v zemi celkem 61, ve Středočeském kraji například v okrese Nymburk, Kladno,a Příbram. Ačkoliv kutnohorský okres žádnou takovou „celoženskou“ kandidátku nemá, jedno specifikum vypozorovat lze.

V řadě měst i obcí míří ženy na kandidátkách hodně vysoko, mnohé mají ambice stát se starostkami. Je tomu tak například v Kutné Hoře nebo v Uhlířských Janovicích. Zatímco Silvia Doušová (STAN) kandiduje v Kutné Hoře teprve podruhé a hned jako lídryně, Andrea Brožková (ODS) je v komunální politice tak trochu matadorkou. V současné době totiž zastává post místostarostky Uhlířských Janovic.

Silvia Doušová se o komunální politiku začala zajímat před čtyřmi a půl lety. „Tehdy mi místostarosta nabídl místo na kandidátce. Výsledky voleb na můj postup mezi zastupitele města to nestačily, ale chtěla jsem se aktivně podílet na veřejném dění a chodu města. Začala jsem proto působit ve třech komisích Rady města – školské, cestovního ruchu, a pro rozvoj města a investice, jejíž jsem předsedkyní,“ zavzpomínala na své začátky Silvia Doušová.

Do komunální politiky je prý přivedlo především uvědomění si ceny má domova. „Je to místo, kam se vždy rádi vracíme, kde žijeme. Můj tatínek pracoval pro Českou námořní plavbu a pod její vlajkou se plavil na nákladních lodích. S maminkou jsme často měly možnost plavit se s ním. Pochopila jsem, že cestování člověku rozšiřuje obzory a ovlivňuje jeho chápání světa. Zároveň jsem si uvědomila, jakou cenu má domov. Dnes, mnoho let po plavbách na nákladních lodích, přebírám kormidlo lodi politické,“ doplnila Doušová.

Rozdíl mezi ženami a muži v politice nevnímá. „Občas se někde objeví pochybovačný hlas, jestli ženy patří do aktivní politiky. Já jsem pevně přesvědčena že ano, protože je jedno, jestli jste muž nebo žena, záleží na tom, jestli máte předpoklady stát se dobrým politikem či dobrou političkou. Politika je složitý proces, který vyžaduje celou škálu dovedností. Někdy je potřeba přitvrdit, jindy vyjednávat, naslouchat ostatním a hledat kompromis. To vše ženy umějí,“ uzavřela Doušová.

Andrea Brožková je podobného názoru. „Ženy mají v politice své místo, tak jako kdekoliv jinde. A stejně jako v běžném životě do ní vnášejí svůj pohled na věc. Často svůj názor dovedou prosadit kultivovanější formou než muži. Když se podívám na obce, které v okolí vedou právě ženy starostky, tak určitě vzkvétají,“ řekla Brožková, která v komunální politice právě končí druhé volební období.

Ani ostatní města a obce okresu ženské kandidátky nezanedbávají. V Čáslavi například vedou ženy hned dvě kandidátky“ KSČM Jitka Polmanová a Sdružení Šance pro rodinu Michaela Mandáková. Také v obcích na Kutnohorsku vládnou ženy a hodlají v tom pokračovat. Je tomu tak například v Chotusicích, Podvekách či Žehušicích, kde jsou ženy starostkami už několik volebních období.