Zítra zůstanou nejčastěji zavřené pravděpodobně ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. „Minulý týden jsme se domluvili s ostatními praktickými lékaři pro děti, že protest podpoříme. V ordinaci sice budeme přítomní, ale nebudeme poskytovat běžnou péči, zasáhneme pouze v situaci, kdy by mohlo dojít s ohrožení zdravotního stavu.

Poslední kapkou pro naše rozhodnutí bylo vystoupení paní náměstkyně ministerstva zdravotnictví na ČT 1,” uvedl kutnohorský lékař Bohuslav Procházka. Ten za dětské praktiky také shrnul hlavní důvody středečního protestu. „Jedním z důvodů je zavedení povinného elektronického receptu, což ve skutečnosti znamená, že nelze napsat recept při návštěvě u pacienta, recept nemůže napsat lékař doma, při nemoci, platí to pro lékařky na mateřské dovolené či kolegy důchodce,” vyjmenoval Procházka s tím, že recept nepůjde předepsat v řadě venkovských ordinací, kam lékaři jezdí například jednou týdně a které nejsou vybaveny nutnou počítačovou technikou.

Zde to prý může znamenat i ohrožení existence těchto ordinací a tím pádem i dostupnosti primární lékařské péče asi pro 200 000 občanů ČR. Dalším důvodem protestů je podle lékařů zavedení EET. “Je to pouze velká časová, organizační a finanční zátěž, bez konečného efektu. Devadesát osm procent všech příjmů ordinací jde cestou zdravotních pojišťoven a ty nelze nijak skrýt,” vysvětlil Procházka. Za ostatní výkony dostávají všichni pacienti účtenky. Nová úhradová vyhláška sice není hlavním důvodem protestů, dokresluje ale situaci, kdy veškeré finance jsou směřovány do nemocnic, přestože je v celém světě jasný trend zabezpečení maxima lékařské péče v ambulancích. Příčinou tohoto stavu prý může být fakt, že všichni poslední ministři byli řediteli fakultních nemocnic.

Jednou z lékařek, která se do středečního protestu zapojí, bude praktická lékařka pro děti a dorost v Uhlířských Janovicích Karla Nešporová. „Ve středu 18. října budu ale v ordinaci přítomna pro naléhavé případy,“ uvedla Karla Nešporová. Tu ve zdravotnictví trápí narůstající administrativa. „Proti elektronizaci ve zdravotnictví nic nemám, sama jsem začala používat e-recept. Zjišťuji ale, že spousta věcí není dotažených, je nedomyšlených,“ dodala lékařka z Uhlířských Janovic. Dříve prý byla v některých situacích možná domluva s lékárnou, pacient lék dostal a vše se vyřídilo. „U elektronického receptu, pokud například lékárna daný lék nemá, nemůže vydat jiný lék stejného složení, protože to e-recept neumožňuje,“ upřesnila.

Pacient si poté pro daný lék musí dojít, možná i dojet do ordinace pro jiný recept a objíždět lékárny. „Chybí doplňující vyhláška, a to má být povinnost e-receptu pod sankcí od 1. ledna 2018. Dále by se měla rozšířit možnost preskripce některých léků pro praktické lékaře,“ dodala. To je zvláště problém ve vesnických obvodech, kde si lidé pro některé léky musí dojet až do města ke specialistovi.

Do protestu se kromě dětských praktiků podle všeho zapojí i ostatní ambulantní lékaři. O zapojení do protestu uzavřením své ordinace nyní velmi vážně uvažuje i praktický lékař Miroslav Nulíček z Čáslavi. „Ještě rozhodnut nejsem,“ uvedl Miroslav Nulíček. Jemu v současné době nejvíce vadí plánovaná povinnost vystavování receptu elektronicky a neposkytnutí dostatečné podpory při jeho zavádění. „V ideálním případě bych si představoval tým Státního ústavu pro kontrolu léčiv či jinou instituci, která by v předstihu objela ordinace od obce k obci a vyřešila v daném místě všechny technické problémy od připojení k internetu po podepisování e-receptu oběma certifikáty,“ podotkl čáslavský lékař.

Pokud ví, nic takového se neplánuje. „Obdobný postup bych považoval za férový i při následném zavádění elektronické evidence tržeb (EET), a to pochopitelně nejen v provozovnách zdravotních služeb,“ dodal Nulíček. Do protestu se tuto středu zapojí také praktický lékař Josef Nádvorník ze Zruče nad Sázavou. Dětská lékařka Helena Nosilová z Čáslavi bude ve středu ordinovat, k protestu se ale připojí letáčkem, na kterém je napsáno „Vážení pacienti, míra mojí trpělivosti přetekla!“