Stav stromů však není po letech už zdaleka ideální. Situace dospěla tak daleko, že některé z těchto velikánů začaly bezprostředně ohrožovat bezpečnost lidí, kteří se v aleji procházeli. A odpovědné orgány se musely začít zabývat otázkou budoucnosti stromořadí.

Postoj obce Žleby k této věci byl jednoznačný. „Názor obyvatel i představitelů obce je takový, že by se alej měla zachovat,“ sdělil místostarosta Žlebů Vlastimil Kožený. Jak dodal, důvodů k takovémuto stanovisku je několik. Stromořadí plní nejen kulturně – historickou funkci, ale navíc chrání první ze žlebských obytných budov před větrem. V podstatě funguje jako větrolam.

Cesta k oživení aleje však zpočátku nebyla jednoduchá. Pozemky pod stromy totiž patřily státu. V roce 2007 se je však obci podařilo získat do svého vlastnictví. To byl první předpoklad k záchraně chátrajícího stromořadí. Další kroky na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Vloni a letos jsme za dohledu ochranářů provedli zajištění a ošetření lip. Několik dřevin se také muselo pokácet. V letošním roce se jedná o sedm kusů. Dalším krokem, který bude následovat ještě v dubnu, se stane výsadba prozatím šestnácti nových stromů. Ta by pokračovala také v příštím roce, takže celkově bychom v aleji rádi vysázeli na třicet nových dřevin,“ vysvětlil místostarosta s tím, že cílem je vykácené lípy plnohodnotně nahradit a zachovat toto stromořadí pro příští generace.