Dětský den se konal pošesté. Sešla se tam spousta rodičů s dětmi. U vchodu do parku každý dostal mapku s trasou a stanovištěmi, kde za splnění různé disciplíny u každé pohádky dostal razítko. Například u Sněhurky museli správně roztřídit odpad. V zámeckém parku jste se mohli potkat Křemílkem a Vochomůrkou, s králíky z klobouku nebo s motýlem Emanuelem.

Počasí bylo nádherné, a tak si nejen pořadatelé ze Sokola Žleby myslí, že šestý ročník se vydařil. Po splněných úkolech, čekala děti sladká odměna. Na závěr se svezly s králem a královnou v koňském spřežení a poté si prohlédly požární a policejní techniku.