„Obdrželi jsme první rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), který rozhodl o prvním návrhu našeho města na zaplacení dlužného poplatku za ukládání odpadů na skládku Čáslav tak, že původci odpadů ukládá povinnost zaplatit městu Čáslav dlužný poplatek,“ informoval starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).

Kvůli neveřejnosti řízení nelze sdělit, o jakého původce odpadu se jedná. „Mohu jen informovat, že se nejedná o zanedbatelnou částku a podstatné je, že KÚSK odůvodnil své rozhodnutí ve shodě s naší argumentací, na základě které jsme všechny návrhy za roky 2016 až 2018 uplatnili,“ dodal Málek.

Rozhodnutí není pravomocné, účastník řízení, kterému se ukládá povinnost dlužný poplatek zaplatit, má právo se proti němu odvolat.

„Považuji za zásadní, že státní orgán v prvním stupni rozhodl tak, že odmítl v odůvodnění rozhodnutí tvrzení provozovatele skládky, že postupuje při vyměřování a vybírání poplatků za ukládání odpadů v souladu se zákonem. Provozovatel skládky zároveň bagatelizoval náš názor a postup tím, že se jedná o politický boj uvnitř našeho města s tím, že problematice nerozumíme,“ zdůraznil Málek.