Neměly by ale být nijak bolestné; zřejmě si jen vyžádají zvýšenou pozornost řidičů. Vážnější komplikace v dopravě se však nepředpokládají. „Jelikož se v obou místech bude jezdit v režimu vedení dopravy 1+1 jízdní pruh, neočekáváme zásadní dopravní komplikace. Řidiči zde však musí počítat s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h z důvodu průjezdu stavbou,“ upřesnil Buček.

V pondělí bude aktuální změna pro směr jízdy od Čáslavi, a to u křižovatky Na Kalabousku. Zde na úpravu provozu dojde po odeznění ranní dopravní špičky – před polednem.

„Provoz bude převeden ze stávající silnice I/38 do zářezu hlavní trasy nového obchvatu, a to kvůli pracím souvisejícím s jeho napojením na navazující obchvat Čáslavi. Ve směru na Kolín se pak při výjezdu z tohoto zářezu po provizorní komunikaci provoz vrátí na stávající silnici I/38 a průtah obcí Církvice; zde dojde k propojení částí obchvatu doposud oddělených silnicí I/38,“ konstatoval Buček.

Pro směr od Kolína pak změnu přinese úterní dopoledne. U čerpací stanice pohonných hmot ONO bude provoz ze silnice I/38 převeden na provizorní komunikaci.

Důvodem je zahájení prací souvisejících s napojením obchvatu na silnici I/38.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.